Antichristelijk D66 geeft christelijke uitdagingen

In het artikel van Herman Veenhof (ND 2 jan 2013) worden een aantal maatregelen genoemd die afgelopen jaar het uiten van het christelijk geloof treffen: de afschaffing van artikel 147 (het verbod op godslastering), de ontmanteling van de Zondagswet en de discussie over de weigerambtenaar bij homohuwelijken. In deze drie door Veenhof genoemde voorstellen heeft D66 een prominente rol gespeeld. D66 staat voor gelijke behandeling voor iedereen. Voorkeursbehandelingen zijn uit den boze, de staat moet alle levensovertuigingen gelijk behandelen. Gezien de ontkerkelijking en de maatschappelijke ontwikkelingen heeft D66 dan ook reden om maatregelen als bovengenoemde voor te stellen.

Maar is D66 zelf wel zo neutraal? Alexander Pechtold maakt op persoonlijke titel radiospots voor het Humanistisch Verbond. Het lijkt er eerder op dat D66 een antichristelijke houding heeft. Maar is deze houding van D66 nu een reden om bij de pakken neer te zitten? Ik denk van niet. Neem bijvoorbeeld de het afschaffen van de zondagswet. De verantwoordelijkheid voor de zondagsrust wordt nu in de handen van de lokale gemeenten gelegd. De christelijke rustdag is geen rustdag meer. Uitslapen wordt vanaf heden een stuk lastiger, winkels gaan eerder open, evenementen kunnen nu ook eerder beginnen. De zondag gaat steeds meer op de zaterdag lijken en misschien ook wel meer op een doordeweekse dag. Dit was ook even slikken voor mij, ik houd wel van de rustige zondagochtenden. Toch denk ik dat deze maatregel ook positief kan uitwerken voor de christelijke bevolking van Nederland. Ik zal een voorbeeld geven:

Met het afschaffen van de Zondagswet hoeven christenen niet meer binnen hun kerkgebouwen te blijven om hun geloof te belijden. Juist de afschaffing van deze wet geeft de mogelijkheden om actief de straat op te gaan, aangezien evenementen nu ook op zondagmorgen mogen beginnen. Kerken kunnen nu in plaats van hun zondagsdienst bijvoorbeeld een straatfestival organiseren. Op de trappen voor het gebouw kan een podium gebouwd worden, de band begint te spelen en de gehele buurt wordt nu wakker geschud door prachtige gospels, schitterend orgelspel en mooie gezangen. Een gratis festival kan nu wekelijks aangeboden worden door de huidige kerken.

Iets concreter: neem als voorbeeld de Doorbrekers in Amersfoort. Een jonge, grote kerk die zich nu schuil houdt in De Flint. Met toestemming van de gemeente kunnen zij nu op zondagochtend een festival organiseren midden in het centrum van de stad. Of anders op de markt in Wageningen (Pechtolds woonplaats), het Binnenhof in Den Haag of op de Dam in Amsterdam.

D66 lijkt het christelijk verleden te willen af schaffen, Nederland moet neutraler zijn. Hierdoor nemen ze antichristelijke maatregelen. Maar als de ene deur gesloten wordt, gaat een andere deur open. In het geval van de zondagswet krijgen Christenen de mogelijkheden om buiten de kerkmuren actief te zijn, om de niet-christenen te laten weten dat Jezus leeft, om actief te evangeliseren door middel van de diensten op straat. Een geweldige kans wordt ons aangeboden om te laten zien dat christenen wekelijks een feest kunnen hebben en een prachtig leven kunnen leiden, ook vóór de dood.

Michel Altorf- van der Kuil

Op 11 januari 2013 ook in het ND